Sporočilo koordinatorke Evropskega parlamenta za otrokove pravice

Zadeve EU - - 02:19

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Potrebujete pomoč pri reševanju težav s svojim bivšim zakoncem ali partnerjem glede prihodnosti vajinih otrok? V skladu z načelom otrokovih koristi vam lahko koordinator Parlamenta pomaga poiskati rešitev za primer starševske ugrabitve otroka.