Napoteni delavci: enako delo, ista država, enako plačilo

Zadeve EU - - 04:00

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Evropski parlament posodablja pravila glede napotenih delavcev iz leta 1996. Cilj je zagotoviti boljšo zaščito za evropske delavce, ki so na začasnem delu v tujini, in preprečiti kakršnokoli obliko socialnega dampinga.

Zapis: