EU ETS: zmanjšajmo emisije, tako da jih podražimo

Others - - 01:51

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Sistem trgovanja z emisijami v EU je bil vzpostavljen z idejo, da se industrije, ki proizvajajo CO2, s cenejšim zelenim delovanje prepriča, da postanejo bolj zelene. Zaradi finančne krize pa so nekatere spremembe postale nujne.

Zapis: