V žarišču: Armenija in Ciper - odločilna pri pristopu Turčije

Others - - 17:47

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Turška diplomatska prizadevanja v zvezi z Armenijo kažejo na pripravljenost Turčije, da izpolni zahteve EU. Ciper pa pri pogajanjih še vedno ostaja pereče vprašanje. Poslanka EP Ria Oomen-Ruijten in predstavnik turškega združenja industrialcev in podjetni

Zapis: