Poročevalec: Dobro počutje živali in ohranitev zdravja

Others - - 03:54

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Ali lahko omejimo število poskusov na živalih, ne da bi ogrozili raziskave? Nova direktiva naj bi dala prednost alternativnim metodam.

Zapis: