Poročevalec: Zaustavitev trgovine z ljudmi

Others - - 03:42

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Trgovina z ljudmi se v Evropi povečuje, EP želi moške, ženske in otroke, ki so žrtve te trgovine spodbuditi k razkrivanju kriminalnih združb. Kako zaustaviti trgovino? Izboljšano sodelovanje med državami članicami, večja zaščita žrtev in strožje kazni.

Zapis: