Studio: Preučitev Uredbe REACH

Others - - 14:30

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

REACH, uredba o kemikalijah in njihovi varni uporabi, skuša opredeliti nevarne kemikalije; ostaja pa vprašanje, ali je uredba dosegla dovolj za zaščito potrošnikov? Bo na voljo dovolj informacij in ali bo uporaba teh izdelkov varnejša? Razprava nasprotnih

Zapis: