Zahtevamo politično odgovornost - Elmar Brok

Others - - 01:56

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Elmar Brok (EPP) je ocenil nastop in predloge vodje zunanje politike Catherine Asthon v zvezi z ustanovitvijo Evropske službe za zunanjepolitično delovanje. Brok je bil do sedaj z njenim napredkom zadovoljen, ima pa pomisleke glede politične odgovornosti

Zapis: