Skupni cilji: Socialna razsežnost

Družba - - 03:08

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Brezposelnost mladih je eno od največjih izzivov v nekaterih državah EU. Kot na primer na Portugalskem. Sérgio Oliveira upravlja shemo za zaposlovanje, s katero mladim pomaga pri iskanju službe. EU podpira tovrstne projekte, kot tudi vpeljavo Evropskega stebra socialnih pravic za vključitev teh vprašanj med svoje temeljne vrednote. Z več sredstvi za socialne programe kot je Sérgio, bo lahko EU izboljšala življenje več državljanom.

Zapis: