Kaj so piškotki?

Družba - - 00:59

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Piškotki: deli shranjenih podatkov, ki beležijo vaše ravnanje na spletu. Nova zakonodaja namerava postopek poenostaviti tako, da se vas vpraša samo enkrat, če sprejmete piškotke.

Zapis: