Invalidnost v EU: dolga pot do enakosti

Družba - - 01:37

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Da bi poskrbeli za enako zastopanost invalidov in njihove enake možnosti v družbi in na delovnem mestu, si Evropski parlament prizadeva doseči napredek pri Evropski strategiji o invalidnosti, ki obravnava vprašanja, kot so enakost spolov, revščina in diskriminacija. Poslanka Evropskega parlamenta Helga Stevens se že dolgo bori za pravice invalidov. Trdi, da je z vidika zastopanosti in vključenosti zanje mogoče storiti več.

Zapis: