Čezmejna dostava paketov v EU

Družba - - 00:49

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Cene za čezmejno dostavo so lahko neusklajene, poljubne in nejasne. Evropski parlament želi, da vsi državljani vedo, kaj plačujejo. Zato sprejema zakonodajo za večjo preglednost dostavnih služb in višine plačil.