RoboLaw: Zakonsko urejanje robotike

Družba - - 04:22

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Kakšne pravne pravice naj bi imel robot? Polo Sant'Anna Valdera je eden vodilnih raziskovalnih centrov za robotiko. Njegovo osebje ugotavlja, da je s tehnološkim napredkom to vprašanje čedalje pomembnejše. Z inovacijami se porajajo nova pravna in etična vprašanja. Evropski parlament jih želi obravnavati, da bi se robotika uspešno razvijala tudi v letu 2017.

Zapis: