Kaj je EU?

Družba - - 00:37

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

EU je politična in gospodarska unija, ki jo sestavlja 28 držav članic. Njeni državljani imajo skupno valuto, enotni trg ter skupno zgodovino in kulturo.