WiFi4EU

Družba - - 00:56

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

WiFi4EU je pobuda EU, ki vam omogoča, da ste lahko kjerkoli povezani varno in brez oglasov. Lokalni javni organi držav članic EU lahko zaprosijo za finančno pomoč za vzpostavitev internetnih in brezžičnih dostopnih točk.

Zapis: