Zaposlovanje mladih v EU: Evropski poslanci za inovativne pristope

Družba - - 01:18

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Pobuda za zaposlovanje mladih, zagnana leta 2013, zagotavlja finančno podporo regijam, ki se borijo z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Evropski poslanci želijo, da sedaj države članice odigrajo svojo vlogo in spodbujajo prepotrebne reforme, katerih cilj je dolgoročno trajnostno zaposlovanje mladih.

Zapis: