Ekonomi

Miniatyrbild 01:51 Nyheter

Cirkulär ekonomi: Europa tar tag i problemen

Ekonomi - 06.04.2018 09:15

För att möta det växande behovet av att återvinna och minska sophanteringen i Europa, utarbetar EU en ny politik för en miljövänligare och mer konkurrenskraftig framtid.

miniatyrbild 01:14 Nyheter

Att säkra Europas budget inför framtiden

Ekonomi - 08.03.2018 08:00

Parlamentet arbetar med EU:s nästa långsiktiga budget. Den fleråriga budgetramen (FBR) för tiden efter 2020 måste vara mer ambitiös för att såväl gamla som nya prioriteringar ska kunna finansieras. Parlamentsledamöterna kommer att rösta om parlamentets prioriteringar under mars månads plenarmöte i Strasbourg.

miniatyrbild 00:59

FBR: en budgetram för EU för framtiden

Ekonomi - 06.03.2018 08:00

Med den fleråriga budgetramen (FBR) får EU längre tid på sig att genomföra sin politik och göra den effektiv. Parlamentet arbetar på nästa FBR för 2021 och tiden därefter.

den inre marknaden 01:30 Nyheter

Den inre marknaden fyller 25 år: Många bedrifter, nya utmaningar väntar

Ekonomi - 04.01.2018 16:23

Sedan den inre marknaden skapades för 25 år sedan har den växt från 12 till 28 EU-medlemmar och inkluderar även Norge, Island och Lichtenstein (EES-länder) samt Schweiz via bilaterala överenskommelser. Trots vissa osäkra faktorer och utmaningar så fortsätter EU:s frihandelsområde att ha en enorm attraktionskraft över hela kontinenten.

Affisch 01:46 Nyheter

Skatteflykt kräver ständig utredning

Ekonomi - 07.12.2017 08:00

Efter Paradisläckan kommer medlemmarna i parlamentet sannolikt att begära att det skapas en särskild undersökningsgrupp, och ytterst en permanent ständig kommitté, för att tydliggöra felaktigheter som begås på skatteområdet. De slutliga rekommendationerna till undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA) ska man rösta om vid plenarsammanträdet i december. Målet är att skynda på införandet av lagar mot penningtvätt.

Båt som letar 01:20 Nyheter

Nya regler effektiviserar hanteringen av passagerardata för snabba räddningsåtgärder

Ekonomi - 28.09.2017 09:00

Europaparlamentet håller på att uppdatera regelverket för passagerarfartyg och färjor för att stänga kryphål som är kopplade till säkerhetsbesiktningar och utökar omfattningen för att täcka nya typer av fartyg. Reglerna kräver också att passagerardata överförs digitalt till nationella myndigheter för att denna information ska kunna överlämnas till räddningstjänster och familjer i händelse av en olycka.

rörledning, gul och röd 01:30 Nyheter

Mer solidaritet vad gäller gasförsörjningen

Ekonomi - 12.09.2017 09:00

Europaparlamentet håller på att färdigställa en ny förordning för att skydda och säkra gasförsörjningen till EU. Medlemsländer som hamnar i en akut gaskris kommer att kunna räkna med hjälp från grannländerna tack vare dessa nya solidaritetsregler.

Panama papers 01:44 Nyheter

Panama Papers: finance ministers in the hot seat

Ekonomi - 12.07.2017 10:54

Several EU finance ministers faced questions by a Parliamentary inquiry committee set up to investigate the revelations of the so-called Panama Papers – a trove of 11.5 million leaked documents from the world's fourth biggest offshore law firm. Politicians and public figures were among those named. The finance ministers discussed the problems in their countries and what's being done about them.

En bild som handlar om passagerares rättigheter; den visar bagage med en man som sitter på en strand med havet som bakgrund. 01:09

Dina rättigheter när du reser i Europa

Ekonomi - 07.07.2017 13:02

Har du någon gång varit med om en försening eller en annullerad resa? Få mer information om EU:s passagerarrättigheter när du reser inom Europa. Du kan ha rätt till allt från förfriskningar till kompensation. Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga har ännu fler rättigheter.

Animering 04:45 Nyheter

Planerad föråldring: Varför saker inte håller

Ekonomi - 29.06.2017 16:00

I kampen mot planerad föråldring vill Europaparlamentet fastställa minimikriterier för produkters motståndskraft och bättre informera konsumenter om deras hållbarhet. Syftet är att uppmuntra reparation och minska avfall. Vad är de goda nyheterna? 77 % av konsumenterna i Europa skulle hellre laga trasiga produkter än köpa nya.