Säkerhet

Schengen miniatyrbild 01:07 Nyheter

Stärka säkerheten i Schengenområdet

Säkerhet - 13.11.2017 12:00

De europeiska lagstiftarna vill förbättra Schengens informationssystem (SIS II) för att förbättra polissamarbetet i kampen mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och illegal invandring.

soldat och polis på gatan 01:30 Nyheter

Bekämpa terrorism: strypa penningflödet

Säkerhet - 30.10.2017 08:00

Parlamentet har inrättat ett speciellt utskott med 30 medlemmar för att hitta sätt att bekämpa terrorism i Europa och förbättra det gränsöverskridande samarbetet. EU kämpar på många fronter, varav en är terrorfinansieringen. Parlamentsledamöterna koncentrerar uppmärksamheten på penningtvätt och organiserad brottslighet för att hejda penningflödet.

gränskontroll 02:00 Nyheter

Smartare gränser för Europa

Säkerhet - 25.10.2017 08:00

Europaparlamentet ger grönt ljus åt ett nytt gemensamt elektroniskt system för att snabba på kontrollerna vid de yttre gränserna till Shengenområdet. Det ska också registrera information om utomeuropeiska medborgare, för att lättare upptäcka bedrägeri. Agustín
 Díaz De Mera (EPP) förklarar det viktigaste syftet med den nya lagen.

En rosa ros på trottoaren. 02:08

Gemensamma mål: Säkerhet

Säkerhet - 01.02.2017 20:12

Idag står EU inför hotet från terrorism. Alla kan vara överens om att säkerheten ska ha högsta prioritet. Organisationer som Europol bekämpar terrorism, medan andra som Fenvac tar hand om offrens familjer. Förbättrade gränssystem, förbättrade kommunikationer mellan medlemsländerna och kriminalisering av handlingar i samband med terrorism är några exempel på vilka steg EU tar i år.

paraplyavtal 01:29 Nyheter

Säkrare datarättigheter för EU-medborgare i i USA

Säkerhet - 30.11.2016 10:00

Europaparlamentet har givit grönt ljus till ett banbrytande avtal för utbyte av brottsuppgifter över Atlanten. "Paraplyavtalet" mellan EU och USA om brottsbekämpning syftar till att bättre skydda personuppgifter som utbyts mellan de två parterna.