Världen

Sacharovpris 01:35 Nyheter

Venezuelas demokratiska opposition tilldelas Sacharovpriset 2017

Världen - 13.12.2017 14:30

2017 års Sacharovpris för tankefrihet har tilldelats alla politiska fångar i Venezuela och den demokratiska oppositionen, som representeras av nationalförsamlingens president Julio Borges. “Priset är ett erkännande för varje venezuelan”, sade Julio Borges när han tog emot priset i Strasbourg. Sacharovpriset för tankefrihet, uppkallat efter den sovjetiske fysikern och dissidenten Andrei Sacharov, delas ut av Europaparlamentet varje år.

Venezuela 04:16 Nyheter

Sacharovpriset 2017: Venezuelas opposition i ett krisdrabbat land

Världen - 08.12.2017 09:00

Venezuela befinner sig i ekonomisk och politisk kris. Landets politiska opposition kämpar varje dag för att återfå sin frihet. Europaparlamentet tilldelade 2017 års Sacharovpris till alla politiska fångar i Venezuela och den demokratiska oppositionen, representerad av nationalförsamlingens president Julio Borges.

flykting 01:25 Nyheter

En europeisk lösning för asylsökande i Europa

Världen - 21.11.2017 16:00

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har sitt huvudkontor på Malta. Europaparlamentet jobbar med att stärka dess roll inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet, för att på så sätt kunna hjälpa Europa att hantera flyktingströmmarna på ett bättre sätt.

Träd i öknen 01:25 Nyheter

COP23: ett steg längre

Världen - 31.10.2017 08:00

Efter Paris och Marrakech välkomnas COP23 om klimatförändringarna till Bonn. Parlamentsledamöterna vill införa en strategi för nollutsläpp och fullfölja insatserna att begränsa temperaturhöjningen.

Två hotfulla skuggor av uniformsklädda män i dörröppningen 00:51

Sacharovpriset för tankefrihet

Världen - 23.10.2017 13:39

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av Europeiska unionens värdegrunder. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på. Europaparlamentet bekämpar sådana kränkningar genom lagstiftningsåtgärder, och genom att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden. Europaparlamentet stöder även mänskliga rättigheter genom att varje år dela ut Sacharovpriset för tankefrihet. Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter.

Kubansk bil 02:09 Nyheter

EU-Kuba: en nystart

Världen - 04.07.2017 08:44

EU håller på att normalisera sin relation med Kuba genom det allra första bilaterala avtalet mellan regionerna. Syftet är att inleda en politisk dialog samt underlätta handel och samarbete.