En rosa ros på trottoaren. 02:08

Gemensamma mål: Säkerhet

Säkerhet -

Idag står EU inför hotet från terrorism. Alla kan vara överens om att säkerheten ska ha högsta prioritet. Organisationer som Europol bekämpar terrorism, medan andra som Fenvac tar hand om offrens familjer. Förbättrade gränssystem, förbättrade kommunikationer mellan medlemsländerna och kriminalisering av handlingar i samband med terrorism är några exempel på vilka steg EU tar i år.

Undertecknandet av Romfördraget. 05:15

Romfördraget: 60-årsjubileum

EU-frågor -

Det är viktigt att komma ihåg var vi kommer ifrån. Efter andra världskrigets tragedier var Romfördraget en viktig överenskommelse mellan sex länder, som lade sitt öde i den Europeiska ekonomiska gemenskapens händer. På 60-årsjulegalbiléet för undertecknandet, tittar vi tillbaka på hur fördraget lade grunderna för Europa och dess förverkligande, som försvaras av Europaparlamentet.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan