economy Nyheter 01:29

Tackling trade dumping

Ekonomi -

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

En animerad grafik som visar slutet på tilläggsavgifterna för roaming under 2017. Nyheter 00:36

Slut på roaming

Ekonomi -

Varför ska det kosta extra att ringa vänner och familj från ett annat EU-land? Från och med juni 2017 avskaffas tilläggsavgifterna för roaming i Europa. Europaparlamentet har kämpat för det här förbudet genom att konsekvent begränsa avgifterna sedan 2007. Nu kan du ringa, sms:a eller surfa var som helst i EU till samma pris som hemma.

Animation som representerar Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Nyheter 01:23

Krav i Brexit-förhandlingar

EU-frågor -

Storbritannien har påbörja den formella processen för att gå ur den Europeiska Unionen. Europaparlamentet har identifierat de röda linje-frågor som ska förhandlas. De inkluderar att sätta medborgarnas intressen först och att Storbritannien följer sina åtaganden gällande EU:s budget. Denna video ger en inblick i parlamentets prioriteringar.

Infografik Nyheter 04:57

Porträtt av Erasmus-generationen

Samhälle -

Christine studerade arkitektur i Aten, Michele åkte till Budapest - båda som Erasmus-studenter. De är en del av en generation vars liv formats av Erasmus-programmet.

Förorening Nyheter 01:28

Delat ansvar: den drivande kraften bakom Europas ambitiösa klimatmål

Ekonomi -

Den Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål vad gäller minskningen av växthusgasutsläpp. Lagstiftarna i EU håller gå igenom de sista detaljerna i EU:s största klimatverktyg: ESR, de bindande utsläppsmålen för medlemsstaterna. Denna lag täcker cirka 60 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.

infografik Nyheter 01:27

EU-blåkortet: fylla kompetensunderskott

Ekonomi -

EU:s medlemsländer står inför brist på arbetskraft inom flera nyckelsektorer. Europa skulle kunna behöva upp till 756 000 utbildade IKT-arbetare samt runt en miljon hälso- och sjukvårdsarbetare fram till 2020. Den reviderade versionen av EU-blåkortet har som syfte att locka till sig världens bästa och smartaste.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan