Jul Nyheter 01:39

God digital jul

Samhälle -

Under julperioden vänder sig allt fler medborgare till digitala produkter. Det är en ny norm som måste regleras för att skydda medborgarna bättre. Europaparlamentet hanterar frågorna, från felaktiga produkter, omotiverad geoblockering, gränsöverskridande leveranser till direktansluten strömning och slutet på roaming.

Affisch Nyheter 01:46

Skatteflykt kräver ständig utredning

Ekonomi -

Efter Paradisläckan kommer medlemmarna i parlamentet sannolikt att begära att det skapas en särskild undersökningsgrupp, och ytterst en permanent ständig kommitté, för att tydliggöra felaktigheter som begås på skatteområdet. De slutliga rekommendationerna till undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA) ska man rösta om vid plenarsammanträdet i december. Målet är att skynda på införandet av lagar mot penningtvätt.

STEVENS Nyheter 01:37

Funktionshinder i EU: en lång väg att vandra för att uppnå jämställdhet

Samhälle -

För att se till att personer med funktionshinder har samma representation och möjligheter i samhället och på arbetsplatserna tittar Europaparlamentet på hur man ska kunna utvidga EU:s handikappstrategi genom att ta itu med problem som jämlikhet mellan könen, fattigdom och diskriminering. Parlamentsledamoten Helga Stevens har länge varit involverad i kampen för de funktionshindrades rättigheter. Hon hävdar att mer kan göras för de funktionshindrade vad gäller representation och delaktighet.

flykting Nyheter 01:25

En europeisk lösning för asylsökande i Europa

Världen -

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har sitt huvudkontor på Malta. Europaparlamentet jobbar med att stärka dess roll inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet, för att på så sätt kunna hjälpa Europa att hantera flyktingströmmarna på ett bättre sätt.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan