Miniatyrbild Nyheter 01:29

Ett nytt europeiskt resesystem för att förbättra gränskontrollerna

EU-frågor -

Ett nytt europeiskt system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) kommer att förstärka EU:s gränskontroller. Tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav kommer att bli tvungna att ansöka om resetillstånd innan de kommer till EU. Ansökningssystemet är konstruerat för att vara snabbt, effektivt och lätt att genomföra.

infografik Nyheter 01:20

Europavalen: Förfarandet med huvudkandidat

EU-frågor -

2014 fick Europas väljare för första gången i EU:s historia säga sitt om vem som skulle utses till EU:s ordförande, tack vare förfarandet med huvudkandidat. Med parlamentsvalen som närmar sig, ska vi se hur detta system för att utse huvudkandidater fungerar.

Miniatyrbild Nyheter 01:28

3D-utskrifter: Parlamentet tittar på den nya tekniken

EU-frågor -

I takt med att 3D-utskrifterna växer i popularitet, förändrar tekniken hur företag fungerar och hur människor arbetar. Med den nya produktionshorisonten följer dock frågor om säkerhet och immateriella rättigheter, som Europaparlamentet ska ta itu med.

Miniatyrbild Nyheter 01:19

Rättvisare jordbruk i EU efter 2020

EU-frågor -

Parlamentet håller på att reformera jordbruksramverket för hela EU: den gemensamma jordbrukspolitiken. Ledamöterna har ambitiösa planer för reformen, från att göra finansieringen rättvisare till att ge mer stöd till unga och nya jordbrukare samt till regioner som har det svårt. De vill också se till att EU:s jordbrukare är bättre utrustade för att klara kriser.

Miniatyrbild Nyheter 01:32

Eurobarometern 2018: Rekordstort stöd för EU

EU-frågor -

I årets Eurobarometer gavs över 27 000 européer chansen att dela med sig exakt av vad de tycker och tänker. Deras åsikter hjälper till att skapa en ögonblicksbild av dagens Europa och ger oss en inblick i vad som krävs för framtiden.

Laboratorium Nyheter 01:45

Kampen mot läkemedelsresistenta infektioner

Samhälle -

Antimikrobiell resistens är ett växande problem över hela världen, som medicinska specialister befarar kommer att döda fler personer än cancer år 2050. Europaparlamentet kräver därför att kraftigare förebyggande åtgärder genomförs av EU-kommissionen och medlemsstaterna.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan