Boge och Beres infografik Nyheter 02:23

Europas framtid: Euroområdet behöver bli starkare (Pervenche Berès/Reimer Böge)

EU-frågor -

Europaparlamentet har antagit tre resolutioner som utforskar Europeiska unionens framtida utveckling. Två av rapportörerna, Pervenche Berès och Reimer Böge, vill föra ekonomierna i euroområdet närmare varandra för att göra dem mer motståndskraftiga mot chocker utifrån. En specifik budget för euroområdet är ett av deras viktigaste förslag.

Elmar Brok informationsgrafik Nyheter 02:07

Europas framtid: Använda Lissabonfördraget på bästa sätt (Elmar Brok)

EU-frågor -

Europaparlamentet har antagit tre resolutioner som utforskar Europeiska unionens framtida utveckling. En av de föredragande, Elmar Brok, uppmanar EU att fullt ut utnyttja Lissabonfördraget, vars politiska potential ännu inte har utnyttjats fullt ut. EU bör till exempel utvecklas i riktning mot större transparens och en gemensam försvarspolitik.

Justin Trudeau Nyheter 01:28

Tummen upp för gränsfri handel med Kanada

Ekonomi -

Europaparlamentet har godkänt det historiska övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA), genom att undanröja ett av de sista hindren. Sju år för att få till, avtalet som är tänkt att underlätta handelshindren mellan Kanada och EU, och ska ratificeras av de nationella parlamenten.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan