Man som spelar cricket 03:14

Integrering av flyktingar: överskrida gränser

Samhälle -

Att välkomna flyktingar handlar inte bara om asylprocedurer eller att ge det internationella skydd som behövs, utan det handlar också om att hjälpa människor att hitta en plats i vårt samhälle. Integration kan också medföra så många kulturella och ekonomiska fördelar för värdlandet. Det finns så många inspirerande flyktinghistorier från hela Europa. Det kan handla om cricket-spelare i Frankrike, tolkar i Tyskland eller prisbelönta fotografer i Italien. EU bygger på enhet genom mångfald, men medlemsländerna bestämmer själva om man ska släppa in flyktingar i sina länder.

Boge och Beres infografik Nyheter 02:23

Europas framtid: Euroområdet behöver bli starkare (Pervenche Berès/Reimer Böge)

EU-frågor -

Europaparlamentet har antagit tre resolutioner som utforskar Europeiska unionens framtida utveckling. Två av rapportörerna, Pervenche Berès och Reimer Böge, vill föra ekonomierna i euroområdet närmare varandra för att göra dem mer motståndskraftiga mot chocker utifrån. En specifik budget för euroområdet är ett av deras viktigaste förslag.

Elmar Brok informationsgrafik Nyheter 02:07

Europas framtid: Använda Lissabonfördraget på bästa sätt (Elmar Brok)

EU-frågor -

Europaparlamentet har antagit tre resolutioner som utforskar Europeiska unionens framtida utveckling. En av de föredragande, Elmar Brok, uppmanar EU att fullt ut utnyttja Lissabonfördraget, vars politiska potential ännu inte har utnyttjats fullt ut. EU bör till exempel utvecklas i riktning mot större transparens och en gemensam försvarspolitik.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan