Byrån 00:56

Undersökning av byrån: Ett organ i Europaparlamentet

Ekonomi -

Byrån är involverad i Europaparlamentets finansiella, administrativa och organisatoriska ärenden. Jag är säker på att du fortfarande tycker att du inte vet tillräckligt om den. Vilka består byrån av? Och exakt vad ansvarar de för? Animationen gör en inflytelserik del av det europeiska projektet begriplig.

Europaparlamentets ordförande 01:00

Representerar dig: Europaparlamentets ordförande

EU-frågor -

Du har säkert sett Europaparlamentets ordförande på nyheterna, men människor vill alltid veta mer om rollen. Hur blir man egentligen ordförande? Vilket ansvar har ordföranden? Vad är det för samband mellan din röst och valet av ordförande?


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan