flykting Nyheter 01:25

En europeisk lösning för asylsökande i Europa

Världen -

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har sitt huvudkontor på Malta. Europaparlamentet jobbar med att stärka dess roll inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet, för att på så sätt kunna hjälpa Europa att hantera flyktingströmmarna på ett bättre sätt.

kamera Nyheter 01:26

Artificiell intelligens: en ny era för medierna

Samhälle -

Artificiell intelligens kan användas för att skapa information och motarbeta falska nyheter. Men vilka utmaningar och möjligheter finns det inom detta område? Det var den centrala frågan under den årliga vetenskapsföreläsningen som hölls av EU-parlamentets vetenskapliga organ (STOA - Science and Technlogy Options Assessment).

e-sekretess Nyheter 02:07

Förstärkning av e-sekretess

EU-frågor -

Europaparlamentet uppdaterar dataskyddslagarna så att de inkluderar nya kommunikationsformer som WhatsApp och andra direktmeddelanden. Syftet är att skydda människors integritet bättre.

arbetstagare Nyheter 01:19

Arbetsrelaterad cancer: medlemmar uppdaterar reglerna

Samhälle -

Nuvarande regler som begränsar karcinogener och mutagener på arbetsplatsen är mer än 10 år gamla. Parlamentet vill ha bättre skydd för arbetstagare genom att uppdatera reglerna att inkludera fler cancerframkallande kemiska ämnen, införa striktare krav för vissa ämnen och se till att arbetstagare som exponeras får hälsokontroller livet ut.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan