Jean-Claude Juncker Nyheter 02:07

Tillståndet i EU 2018

EU-frågor -

Den 12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt fjärde och sista tal om tillståndet i unionen inför EU-parlamentet i Strasbourg. Han efterlyste ett starkt och enat Europa samtidigt som han varnade för farorna med populismen. Med endast åtta månader kvar till EU-valet så utmålades en ambitiös väg framåt för den Europeiska unionen av 27 stater i Strasbourg.

miniatyrbild Nyheter 01:21

En plaststrategi för en cirkulär ekonomi

EU-frågor -

Att göra alla plastförpackningar återvinningsbara till 2030 är ett av målen för den nya strategi som Europaparlamentet håller på att undersöka. Dessa nya åtgärder kommer att hjälpa de europeiska länderna att minska mängden plastavfall som de fortfarande producerar och begränsa den förödande effekt som detta avfall har på miljön, klimatet, hälsan och ekonomin.

Laboratorium Nyheter 01:45

Kampen mot läkemedelsresistenta infektioner

Samhälle -

Antimikrobiell resistens är ett växande problem över hela världen, som medicinska specialister befarar kommer att döda fler personer än cancer år 2050. Europaparlamentet kräver därför att kraftigare förebyggande åtgärder genomförs av EU-kommissionen och medlemsstaterna.

Europeiska solidaritetskåren Nyheter 01:30

Europeiska solidaritetskåren

EU-frågor -

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt initiativ som kommer att föra samman unga européer för att hjälpa andra över hela EU. Parlamentet har tryckt på för att solidaritetskåren ska få mer pengar. Ytterligare aktiviteter, som miljöskydd och hjälp åt migranter, är också tänkt att bli en del av programmet.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan