rörledning, gul och röd Nyheter 01:30

Mer solidaritet vad gäller gasförsörjningen

Ekonomi -

Europaparlamentet håller på att färdigställa en ny förordning för att skydda och säkra gasförsörjningen till EU. Medlemsländer som hamnar i en akut gaskris kommer att kunna räkna med hjälp från grannländerna tack vare dessa nya solidaritetsregler.

infografik Nyheter 01:26

WiFi åt alla: minska skillnaderna

Samhälle -

När EU går mot att bygga upp ett verkligt digitalt samhälle är det av största vikt att överbrygga det digitala avståndet mellan stad och landsbygd. Planen WiFi4EU har som mål att ge högkvalitativ, gratis internetanslutning till tusentals lokala samhällen.

Tre vindkraftverk på ett fält 01:45

Gemensamma mål: Energiunionen

Världen -

Vad betyder din energikälla för dig? Eller rättare sagt, vad kommer den att betyda för dina barn? Luftföroreningar och oförutsägbara bränslepriser plågar Europa - något måste göras. Europeiska unionen arbetar för en förändring. Kooperativ som Ecopower exemplifierar EU:s byte från fossilt och kärnbränsle till förnybar energi. De hjälper oss att förverkliga EU:s löfte att minska växthusgaserna och skapa en samordnad energiunion.

Grupp med unga personer som står och har möte runt ett bord 03:08

Gemensamma mål: Den sociala dimensionen

Samhälle -

Ungdomsarbetslöshet är ett av de största hoten i några av Europas länder. Som i Portugal till exempel. Sérgio Oliveira sköter ett sysselsättningsprogram i Portugal som hjälper unga människor att hitta arbete. EU stödjer projekt som detta, liksom en europeisk pelare för sociala rättigheter för att integrera dessa frågor i sina kärnvärden. Med bättre finansiering av sociala program som Sergios, kan EU förbättra livet för många fler medborgare.


Om EuroparlTV

EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen.

Gå till sidan

Kontakta oss

EuroparlTV har en e-posttjänst som du kan använda dig av för att ställa frågor, begära information eller lämna förslag. Ämnet måste gälla Europaparlamentet verksamhet. Du kommer att få svar inom rimlig tid.

Gå till sidan