Programmes

Från Facebook till Syrien: 5 punkter att lyfta fram i Strasbourg

På gång: utstationerade arbetstagare, den digitala ekonomins utmaningar m.m.

Bilutsläppen bromsas in

Säkerhet

Från kasserade förpackningar till ekologiska livsmedel: På gång i Strasbourg

Större förtroende under den ekologiska boomen

Roma week

Laga, återanvänd och återvinn!

Cirkulär ekonomi: Europa tar tag i problemen

Bättre energiprestanda för byggnader

Aktuellt: gränsöverskridande strömning, eCall, pressfrihet m.m.

Aktuellt: Från vacciner till terrorismens offer och gasmarknaden

Från budget till skatteflykt, fem punkter att lyfta fram från Strasbourg

Bakom kulisserna på ett plenarsammanträde

Nya budgetresurser för att möta EU:s nya utmaningar

Gränsöverskridande paketleveranser i EU

På gång i Strasbourg: bolagsskatt, budget och Brexit

Europass, passet för rörlighet för alla EU-medborgare

Europaparlamentet och Brexit

Att säkra Europas budget inför framtiden

FBR: en budgetram för EU för framtiden

Förbättra kvinnors närvaro i media

Kampen mot terrorismen: strypa pengaflödet till jihadister

Samma konsumentskydd ska gälla för näthandel och fysisk handel

Aktuellt i Bryssel: bin, skatt och terrorism

Hur mycket kostar EU mig?

Inget smink för djur

Aktuellt i Bryssel: EU:s budget, djurförsök och tillgång till elektricitet

Brexit-förberedelser och planer på slopad sommartid: 5 punkter från Strasbourg

EU-Turkiet: Bryter dödläget