Digitalt Europa: på väg mot 5G

Ekonomi - - 01:17

Bädda in den här videon:

EU eftersträvar att vara en verkligt digital ekonomi och leda övergången till ett gigabitsamhälle till år 2025, med 5G som norm. Parlamentet granskar en åtgärdsplan för att rulla ut 5G inom EU.

Utskrift: