Delat ansvar: den drivande kraften bakom Europas ambitiösa klimatmål

Ekonomi - - 01:28

Bädda in den här videon:

Den Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål vad gäller minskningen av växthusgasutsläpp. Lagstiftarna i EU håller gå igenom de sista detaljerna i EU:s största klimatverktyg: ESR, de bindande utsläppsmålen för medlemsstaterna. Denna lag täcker cirka 60 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.

Utskrift: