Att säkra Europas budget inför framtiden

Ekonomi - - 01:14

Bädda in den här videon:

Parlamentet arbetar med EU:s nästa långsiktiga budget. Den fleråriga budgetramen (FBR) för tiden efter 2020 måste vara mer ambitiös för att såväl gamla som nya prioriteringar ska kunna finansieras. Parlamentsledamöterna kommer att rösta om parlamentets prioriteringar under mars månads plenarmöte i Strasbourg.

Utskrift: