Medicintekniska produkter: Bättre lagstiftning i Europa

Ekonomi - - 03:33

Bädda in den här videon:

Franska bröstimplantattillverkaren PIP:s beslut att stoppa farlig gel i sina produkter är ett exempel på senaste tidens skandaler som involverar medicintekniska produkter. Europaparlamentet vill ha större kontroll i branschen. Ny lagstiftning tvingar fram strängare lagstiftning och stimulerar till innovation. In vitro-diagnostiska medicintekniska produkter leder till bättre behandling och förbättrar EU-invånarnas hälsa.

Utskrift: