Mer solidaritet vad gäller gasförsörjningen

Ekonomi - - 01:30

Bädda in den här videon:

Europaparlamentet håller på att färdigställa en ny förordning för att skydda och säkra gasförsörjningen till EU. Medlemsländer som hamnar i en akut gaskris kommer att kunna räkna med hjälp från grannländerna tack vare dessa nya solidaritetsregler.

Utskrift: