Skatteflykt kräver ständig utredning

Ekonomi - - 01:46

Bädda in den här videon:

Efter Paradisläckan kommer medlemmarna i parlamentet sannolikt att begära att det skapas en särskild undersökningsgrupp, och ytterst en permanent ständig kommitté, för att tydliggöra felaktigheter som begås på skatteområdet. De slutliga rekommendationerna till undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA) ska man rösta om vid plenarsammanträdet i december. Målet är att skynda på införandet av lagar mot penningtvätt.

Utskrift: