Det fjärde järnvägspaketet: Nästa station, bättre järnvägstjänster

Ekonomi - - 01:43

Bädda in den här videon:

Har du upplevt en stressig tågresa över europeiska gränser? Det fjärde järnvägspaketet är ny lagstiftning som antagits av Europaparlamentet, och som är avsett att få bort problemen och förbättra den gränsöverskridande järnvägstrafiken för alla som reser inom Europa.

Utskrift: