Den inre marknaden fyller 25 år: Många bedrifter, nya utmaningar väntar

Ekonomi - - 01:30

Bädda in den här videon:

Sedan den inre marknaden skapades för 25 år sedan har den växt från 12 till 28 EU-medlemmar och inkluderar även Norge, Island och Lichtenstein (EES-länder) samt Schweiz via bilaterala överenskommelser. Trots vissa osäkra faktorer och utmaningar så fortsätter EU:s frihandelsområde att ha en enorm attraktionskraft över hela kontinenten.

Utskrift: