5 punkter att lyfta fram i Strasbourg

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Från Paradisläckan, anti-dumpningsregler, konsumentskyddet på nätet till 2017 års LUX-filmpris och lagstiftning om asylsökande. Här är fem punkter att lyfta fram från plenarsammanträdet.

Utskrift: