5 punkter att lyfta fram från denna vecka: från debatten om unionens tillstånd till skogar

EU-frågor - - 00:59

Bädda in den här videon:

5 punkter att lyfta fram från plenarsammanträdet i Strasbourg: talet om unionens tillstånd, solidaritet gällande gasförsörjningen, kontroll över vapenexporten, skogsskydd, enklare tillgång till tjänster och produkter för personer med funktionshinder.

Utskrift: