Aktuellt: gränsöverskridande strömning, eCall, pressfrihet m.m.

EU-frågor - - 00:52

Bädda in den här videon:

Medan Europaparlamentet samlas för en utskottsvecka i Bryssel, arbetar parlamentsledamöterna för att minska riskerna med cancerframkallande ämnen på arbetet och pressfrihet. De kommer också att titta närmare på Europeiska kommissionens utnämning av Martin Selmayr som ny generalsekreterare.

Utskrift: