Aktuellt i Bryssel: Från balans mellan arbete och privatliv till trakasserier

EU-frågor - - 00:55

Bädda in den här videon:

Parlamentet är redo att ta itu med ämnen som rör balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdare, stärka skyddet mot cyberhot, ta i med hårdhandskarna mot sexuella trakasserier, skapa en digital portal samt ta itu med den varierande kvaliteten och sammansättningen av produkter mellan länder på den inre marknaden.

Utskrift: