Aktuellt i Bryssel: minskad moms på e-böcker, bedrägeribekämpning, m.m.

EU-frågor - - 00:59

Bädda in den här videon:

Aktuellt i Bryssel: från minskad momssats på e-publikationer och bedrägeribekämpning till att effektivisera EU:s väg för att bli en verklig digital ekonomi.

Utskrift: