Aktuellt: Sacharovpriset, gränskontroller, visselblåsare, med mera

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Vid det andra plenarsammanträdet i oktober beslutar och meddelar parlamentsledamöterna vem som får Sacharovpriset för tankefrihet 2017. De tar sig också an frågor som rör ett nytt gränssystem för in- och utresa, bättre kontroll av exponering för karcinogener på arbetsplatser, skydd av visselblåsare och mycket annat.

Utskrift: