EU:s fleråriga budget: redo för nya förhållanden

EU-frågor - - 01:30

Bädda in den här videon:

För första gången kommer Europaparlamentet att rösta på en revidering som tillåter att EU:s budget anpassas till de snabbt växlande förhållandena. Europaparlamentets ledamöter vill ha mer flexibilitet vid användning av penningmedlen, särskilt när krissituationer uppstår.

Utskrift: