Kampen mot terrorismen: strypa pengaflödet till jihadister

EU-frågor - - 01:40

Bädda in den här videon:

Parlamentsledamöterna lägger fram förslag för att strypa terroristfinansieringen. De uppmanar EU-länderna att dela underrättelseinformation på ett mer aktivt sätt och övervaka transaktioner hårdare.

Utskrift: