Från antidumpning till ekodesign: 5 punkter att lyfta fram i Strasbourg

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Luxemburgs premiärminister och presidenterna från Colombia och Guinea har alla avlagt ett besök på Parlamentet. Parlamentet debatterade EU:s budget efter 2020 och röstade om förordningar gällande antidumpning, utstationerade arbetstagare och ekodesign.

Utskrift: