Från antisemitism till e-böcker: 5 punkter att lyfta fram från Bryssel

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Viktiga punkter att lyfta fram från plenarsammanträdet under veckan om antisemitism, vägtransport, 5G, e-böcker och skatteflykt.

Utskrift: