Från villkoren för Brexit till ny lagstiftning för medicintekniska produkter: 5 punkter att lyfta fram från Strasbourg

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Fem punkter att lyfta fram från plenarsammanträdet i veckan: villkor för ett Brexit-avtal, strängare lagstiftning för bilar och medicintekniska produkter, en flexiblare EU-budget och utfasning av biobränslen med palmolja till 2020.

Utskrift: