Från Facebook till Syrien: 5 punkter att lyfta fram i Strasbourg

EU-frågor - - 01:00

Bädda in den här videon:

Europas framtid stod i centrum för debatten med den franske presidenten under plenarsammanträdet. På plenarsammanträdets agenda stod också personuppgifter, 2016 års budget, ny lagstiftning om den cirkulära ekonomin och användningen av kemiska vapen i Syrien.

Utskrift: