Är EU fortfarande relevant?

EU-frågor - - 00:52

Bädda in den här videon:

Är Europeiska unionen fortfarande relevant? Som handelsblock är vi starkare tillsammans än var för sig. Och tillsammans kan vi ha ett större inflytande över globala frågor.