Ledamöterna trycker på för kraftigare åtgärder mot bedrägerier med begagnade bilar

EU-frågor - - 01:30

Bädda in den här videon:

Vägmätarbedrägerier är ett utbrett problem för ekonomin och säkerheten inom hela EU. Det påverkar andrahandsmarknaden för bilar och kan skada konsumenterna och miljön samt äventyrar trafiksäkerheten. För att skydda handeln med begagnade bilar, trycker Europaparlamentet på för en strängare kontroll för att förhindra vägmätarbedrägerier.

Utskrift: