Skydda arbetstagare och företag mot orättvis konkurrens

EU-frågor - - 01:24

Bädda in den här videon:

Europaparlamentet arbetar med att uppdatera EU:s antidumpningsregler. Reformen har som syfte att på ett bättre sätt skydda företag och jobb från utländska företag som statssubventioneras och säljer produkter till priser under marknadsvärdet.

Utskrift: