Bilutsläppen bromsas in

EU-frågor - - 01:20

Bädda in den här videon:

I kölvattnet av bilutsläppsskandalen ändrar parlamentet reglerna för typgodkännande och marknadstillsynsprovning. Detta innebär att konsumenterna kan lita på att bilarna de köper uppfyller miljö- och säkerhetsnormerna.

Utskrift: