Krav i Brexit-förhandlingar

EU-frågor - - 01:23

Bädda in den här videon:

Storbritannien har påbörja den formella processen för att gå ur den Europeiska Unionen. Europaparlamentet har identifierat de röda linje-frågor som ska förhandlas. De inkluderar att sätta medborgarnas intressen först och att Storbritannien följer sina åtaganden gällande EU:s budget. Denna video ger en inblick i parlamentets prioriteringar.

Utskrift: