Förstärkning av e-sekretess

EU-frågor - - 02:07

Bädda in den här videon:

Europaparlamentet uppdaterar dataskyddslagarna så att de inkluderar nya kommunikationsformer som WhatsApp och andra direktmeddelanden. Syftet är att skydda människors integritet bättre.

Utskrift: