Rädda Europas bin

EU-frågor - - 01:10

Bädda in den här videon:

Ett parlamentsbetänkande belyser problemen som den europeiska biodlingen står inför. Från förfalskad honung till farliga bekämpningsmedel som hotar bibestånden, kräver parlamentsledamöterna förändring för att skydda EU:s bin.

Utskrift: