Mot ett rättvisare och enklare asylsystem

EU-frågor - - 01:30

Bädda in den här videon:

I en intervju förklarar föredraganden Laura Ferrara hur gränserna i det europeiska asylsystemet sattes på prov efter inflödet av migranter, och hur nya reformer syftar till att förbättra förfaranden och öka rättigheter.

Utskrift: