EU måste agera för att bromsa antibiotikaresistens.

Others - - 01:38

Bädda in den här videon:

Sjukdomar som är resistenta mot antibiotika svarar för 2,5 miljoner extra dagar på sjukhus och 25.000 dödsfall årligen inom EU - Ledamöter kräver åtgärder.

Utskrift: